Giriş » Yasal Bildirim

Yasal Bildirim

trwikipedia.com adresinde yazılan tüm yazılar yazarların kendi fikir ve düşüncelerine ait olup, trwikipedia.com adresi bahsi geçen içerik ve diyaloglardan sorumlu değildir.

Kanun No. 5651 der ki;

 “Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.”

İlgili kanun metini tamamı: Kanun Metni

NOT:

Sitemizde bulunan yazarlarımıza ait konular kaynak göstererek bile kullanmak yasaktır. Aksi takdirde yasal makamlara başvurulacaktır. Köşe yazıları haricindeki konuların bir bölümünü kaynak:trwikipedia.com şeklinde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

Tamamen özgün içerikler editörlerimiz tarafından eklenmektedir.
Bu sitenin "Tüm Hakları" sakli olup TRWikipedia'ya aittir. Hiçbir materyal izinsiz kullanılamaz. Copright © 2013