Budizm

Budizm nedir? Budizm dininin sembolleri nelerdir?

0 2.264
Budizm

Budizm kavramı genellikle din olarak kabul edilir ancak aslında bir felsefe biçimidir. Hindistan’da ortaya çıkan Budizm zaman geçtikçe Doğu ve Güneydoğu Asya bölgelerinde de hızlı bir şekilde yayılmıştır. Budizm’de temel hedef insan hayatındaki tatminsizliği, acıyı ve bunların kaynaklarını gidermenin yollarını detaylı bir şekilde belirtmektir. Budizm’in amacı insanı aydınlığa çıkarmaktır. Ancak bu refaha ulaşmak katı kural ve zorlamalarla gerçekleşmez. Buda sahip olduğu tecrübeleri ve verdiği öğütleri kendisine inanan kişilerle paylaşmıştır.

Budizm’e bir din olarak değil de felsefi düşünce olarak bakıldığında bu inanışa göre yaşantısını sürdüren kişiler çoğu şeyin üstesinden kolaylıkla gelebilir. Hayatı acı dolu geçenler için çok değerli öğütler veren Buda, öğütleri ile meditasyon tekniğine de destek sağlar. Budizm inanışındaki bazı semboller ve felsefeler, ibadetlerde kullanılan tütsü, mum etkinlikleri meditasyon yaparken de herkes tarafından kullanılır. Bu yüzden ikisi arasında bağ oluştuğunu söylentiler arasındadır.

Budizm Felsefeleri Nelerdir?

Budizm Felsefeleri Nelerdir

Budizm düşüncesine ait 4 temel felsefe bulunur. Bu felsefeler ve açıklamaları şöyledir:

 • Dukha: Yaşamın acı gerçeği felsefesinde yaşam içerisindeki her anın acılarla dolu olduğuna inanma biçimidir. Doğum, ölüm, hastalık gibi olayların tümü acıdır ve çevrede bulunan herkesin bir amacı bulunur. Bu acılardan öğrendikleri ile insanlar kendine bir yol çizer.
 • Samudya: Yaşam içerisinde olan acıların nedenlerini açıklama felsefesidir. Budizm’e göre yaşanan her acının bir sebebi vardır. Cahillik, nefret duygusu bunların tümü bu nedenlerden bazılarıdır. Budizm’de keşke diye bir düşünce yoktur. Kişi bahsedilen bu sebeplerden başına gelen durumları tek başına çeker.
 • Nirhodla: Yaşamdaki acıların bitmesine dayanan bir felsefedir. Ruha acı veren duygulardan kurtulmak gerektiği düşünülür.
 • Magga: Acı çekmenin sona ermesi olarak açıklanır. Son sekiz aşamalı asil yol ile mümkün olur. Bu sekiz aşama; dürüst kazanç, doğru amaç, doğru söz, doğru anlayış, uyanıklık, doğru odaklanma ve doğru eylem kavramlarından oluşur.

Budist İbadetleri Nelerdir?

Budist İbadetleri Nelerdir

Budist ibadet kültürü kendiliğinden oluşmuştur. Çünkü Budizm’de tanrıdan söz etme ve ibadet hakkında bilgi verilmemiştir. İbadet kültürü ahlaki prensiplerle meydana gelmiştir. Budist ibadetleri şu şekildedir:

 • Buda’ya saygı göstermek
 • Buda heykelini çiçeklerle süslemek
 • Methiyeler okumak
 • Tütsü ve mum yakmak
 • İşlenmiş olan günahlar için tövbe etmek

Budistler evlerinde Buda heykeli ve resmi bulundurur ve ona dua eder. Budizm inancını benimseyen kişiler ölülerini yakar ama bazı yerlerde çocuk ve fakirlerin cesetleri yakılmak yerine gömülür.

Budizm’in Kutsal Kitabı Nedir?

Budizm’in Kutsal Kitabı Nedir

Budizm’de kutsal kitap kavramı bulunmaz. Peygamber ya da gökten inen ayetler ile bir kitap oluşturulmamıştır. Kutsal kitap yerine Buda’nın düşünceleri ve öğütleri kutsal metin olarak kabul edilmiştir. Pali dilinde yazılan bu metinlere Tipitaka ve Mahayana Sutraları isimleri verilmiştir. Buda’nın felsefe ve öğretilerinden oluşturulan bu kitapların dışında Budizm mezheplerine göre ayrılmış kitaplar da mevcuttur.

Budizm İnancının Sembolleri Nelerdir?

Budizm İnancının Sembolleri Nelerdir

Budizm’e ait semboller 8 tanedir ve hepsinin ayrı bir anlamı bulunur. Aralarında mevcut olan tekerlek, stupa ve nilüfer neredeyse her tapınakta görülebilir. Meditasyon yapan kişilerin figürlerle içsel bağlantı kurduğu söylenir. Budizm sembolleri şu şekildedir:

 • Nilüfer çiçeği: Mavi dışında her renkte mevcut olup saflığı benimser.
 • Dharmachakra: Yasa tekerliği denilen bu sembol sekiz aşamalı yolu temsil eder.
 • Stupa: Evreni sembol etmek için kullanılan sembolik bir anıtmezardır.
 • Triratana: Buda, Dhamma, Shanga isimlerindeki üç mücevheri temsil eder.
 • Chattra: Tüm kötülüklere karşı korunma anlamını taşır.
 • Dhvaja: Buda öğretilerinin zaferi olan sancağı belirtir.
 • Geyik: Buda’nın ilk vaazını sembol eder.
 • Naga: Budizm’de yılan kral olarak isimlendirilir ve Buda ile Dhamma’nın koruyucusudur.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.