Gotik Müzik

Gotik Müzik nedir? Popüler bir tür olan Gotik Müzik'in tarihçesi hakkında Türkçe bilgiler.

0 2.160
Gotik Müzik

Gotik müzik, tarihi ele alındığında Gotik müziğin aslında Avrupa şatolarında şiir okumayı ve şarkı söylemeyi tercih eden gezgin sanatçıların çıkardığı bir müzik türü olduğu ve 12 yüzyıla kadar köklerinin dayandığı ifade edilir. Gotik müzik yapılırken belirli duygu modlarını yaratacak olan yarım seslerini diyez notalarının, fa diyez ve dodiyez’in kullanılması kullanılması çokça tercih edilir.

Notre Dame Dönemi Gotik Müzik

Notre Dame devri gotik müzik, 12 yüzyıla dayanan ve Notre Dame Katedralinde başlayan müziktir. Din ile içi içe yapılan müziğe bakıldığında çok seslilik ve katedrallerin akustik yapısından yararlanılarak çıkarılan etkileyici sesler öne çıkar.

Notre Dame Dönemi Gotik Müzik

1160 ve 1250 yıllarında Notre Dame Kilisesinde toplanan müzisyenler, Gotik dönemde çok sesliliğin kullanıldığı bir müzik akımını ortaya çıkarmışlardır. Besteci Leonin ve Petorin’in etkisinin büyük olduğu bu akım Gotik müziğin kaynaklara geçen ilk evrelerini yaratmıştır. Kilisenin akustiğinden yararlanılarak yapılan bu dönem müziğine Gotik Notre Dame müziği ifadesi kullanılır.

Gotik Müzikte Ars Nona Dönemi

Gotik Müzikte Ars Nona Dönemi

Gotik Müzikte Ars Nona devri hakkında bilgiler şunlardır:

  • 1291 ve 1361 seneleri arasında Ars Nova Gotik müzik dönemi yani kiliseden daha uzak yeni bir gotik müzik dönemi başlamıştır.
  • Bu dönemde gezgin şairler, başarılı besteciler ve müzisyenler ön plandadır.
  • Yüzyılda ortaya çıkan bu müzik akımında, müzik ezgileri daha büyük bir noktaya ulaşmıştır.
  • 13 yüzyıl döneminde müzik motetleri 1 veya 2 dakika olarak sürerken, 14 yüzyılda motetler 3 kat daha uzun tutulmaya başlanmıştır. Bu durum duygulara daha fazla hitap eden ezgileri ve uzun soluklu besteleri gündeme getirmiştir.
  • Sekizli, ikil, dörtlü ve birli notaların ataların oluştuğu 14 yüzyılda, çok sesli tipi ile öne çıkan, ritmik karmaşayı ve armonik uzun sesleri ve düzeni birleştiren bir müzik oluştu.
  • Doğaya özgü betimlemelerin, dinden uzak sözlerin, din dışı konuların, fantastik öğelerin, şiire dayalı ifadelerin eklendiği çok sesli müzik, Gotik Ars Nova olarak kaynaklara yansımıştır.

Eski Dönem Gotik Müzik Bestecileri Kimdir?

Eski Dönem Gotik Müzik Bestecileri Kimdir

Eski devir Gotik müzik bestecileri:

  • 1921 yılında öne çıkan Philippe de Vitry: Çoğu zaman hicivli sözler içeren ve zekasını öne aldığı Gotik bir müzik yapar.
  • 1300 senesinde Guillaume Machault: 100 lirik gotik şarkı, 33 motet, 19 lai (öykü şarkıları), 1 missası olan ve tümü günümüze kadar gelen gotik bestecidir.
  • 1325 Francesso Landini: Jacopa da Casantino isimli ünlü ressamın oğlu olan ve resimden aldığı ilhamlar ile gotik müziği icra eden bestecidir. Çoğunlukla din dışı konulara değinir.

Gotik Müzikte Missa Nedir?

Gotik müziğin missası, anlamı büyük olan törenlerde çok sesli Gotik müzik eşliğinde yapılan ayindir. Örneğin eski çağda önemli bir gün kutlanıyor veya öneli bir durum için kutlama yapılıyor ise tören sonunda davetlilere gidebileceklerini ve törenin bittiğini anlatmak için de son bir dua gotik misse şeklinde okunurdu. Melizmatik, Silabik ve Neumatik olarak adlandırılan hece ve nota ezgilendirmeye bağlı değişen 3 çeşidi bulunur.

Gotik Müzik ve Rock Akımı

Gotik müzik ve Rock, 1970 senesinin sonlarına doğru birleşmişlerdir. Bu dönemde Gothic Rock akımı ortaya çıkmıştır. Karanlık temalar, horor entellektüellite, nihilizm, romantizm, varoluşçuluk gibi kavramların tümü Gothic Rock müzik içinde işlenir. The Cure, Bauhaus, The Sister of Mercy gibi isimler ise bu akımın klasikleri olmuştur. Gotik müzik tarih içinde gelişimi devam ettirmiş ve son evrede Metal akım ile birleşerek Epica, Nightwish gibi gurupları yaratmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.