Limited Şirket

Limited Şirket nedir, nasıl kurulur ve diğer tüm Türkçe bilgiler.

0 2.571
Limited Şirket

Limited şirket bir veya birden fazla kişi tarafından kurulabilir. Bu kişiler tüzel ya da gerçek kişi olabilir. Herhangi bir ticaret unvanı altında kurulan ve sermayesi belli olan şirketlere Limited şirket adı verilir. Bu şirket türü genellikle orta ölçekli şirketlerin tercihidir. Dışarıya dönüklük bu tarz şirketlerde mevcut değildir ve ortakların kim olduğu açık bir şekilde belirtilir. Anonim şirket gibi pay hakkı halka sunulmaz.

Türk Ticaret Kanunu’nun gerekliliklerine göre hareket edilir. Limited şirketi bir şahıs şirketi değil sermaye şirketi olarak bilinir. Sermaye şirketler, Anonim şirket, Limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler olarak ayrılır. Limited şirketin şahıs şirketine dönüştürülmesi söz konusu olamaz. Ancak şahıs şirketi Limited şirkete dönüştürülebilir. Dönüşme eylemleri bir avukat yardımı ile değerlendirilmeli ve ona göre hukuki bir yol belirlenmelidir.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nasıl Kurulur

Limited şirket kurulması için bazı gerekli evrakların hazırlanması gerekir. Bu evrakların arasında şirket sözleşmesi de bulunur. Şirket sözleşmesinin hazırlanmasının ardından tasdiklenir. Gerekli evraklar hazırlandıktan sonra ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne evrakların sunulması gerekir. Kurulma aşamaları şu şekilde listelenmiştir:

 • Şirket sözleşmesi hazırlanır ve kurucuların imzaları toplanır.
 • Şirketi temsil etmek için yetkili kişilerin imza beyanları hazırlanır ve onaylatma işlemi gerçekleştirilir.
 • Rekabet kurumu payı ve nakdi şirket sermayesinin ödemesi yapılır.
 • Ticari Sicil Müdürlüğü’ne başvurulur.

Başvuru işlemleri yapılırken bazen sicil müdürlükleri farklılık gösterebilir. Somut olay kapsamında başka hukuki işlemlerin yapılması gerekir ve bu işlemler olaya göre değişkenlik gösterir. Konular alanında uzaman avukatlar ile değerlendirilir ve ne yapılması gerektiğine karar verilir.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Şirket kurmak için gerekli evraklar doğru bilgi içerip eksiksiz hazırlandığında herhangi bir problemle karşılaşılmaz. Evraklar şirketin durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Genellikle istenen bazı evraklar şöyledir:

 • İmzalı şirket sözleşmesi
 • Müdürlük görevine gelen kişilerin bu görevi kabul ettiğine dair belge
 • Müdür tüzel kişilik içeriyorsa belirlenen temsilcinin adı ve soyadı, bu temsilciliği gerçekleştiren yetkili kişinin kararının noter onaylı örneği
 • Kurulacak Limited şirket ile kurucular ve diğer kişilerle şirketin kurulmasına ilişkin yapılan sözleşme
 • Şirket müdürlerinin imza beyannameleri
 • Rekabet Kurumu payının ödenmesine ilişkin ödendi diye belirtilen bir makbuz

Limited Şirket Sözleşmesinde Neler Olmalıdır?

Limited Şirket Sözleşmesinde Neler Olmalıdır

Limited şirketine ait ana sözleşme bulunması gerekli bir durumdur. Bu sözleşme yazılı bir şekilde belgelenmelidir. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ndeki yetkili kişiye imzalatılır. Sözleşmede yer alması gereken bazı hususlar şu şekildedir:

 • Şirketin ticaret unvanı ve şirketin konumu
 • İşletmenin detaylı bir şekilde tanımlanmış konusu
 • Şirketin ilanlarını hangi şekilde yapacağına dair gerekli bilgiler
 • Şirketteki müdür veya müdürlerin adı, soyadı, unvanı ve vatandaşlık bilgileri
 • Esas sermayeye ait itibari miktarı
 • Esas sermaye paylarının detaylı bir şekilde gösterimi
 • Eğer varsa imtiyazlar ve esas sermaye paylarının grupları

Limited Şirketi Kurma Maliyeti Nedir?

Limited Şirketi Kurma Maliyeti Nedir

Şirketin kurulma maliyeti belirli masraflara göre değişkenlik gösterir. Ortak ve müdür sayısı, sermaye tutarına göre maliyetler değişir. 2020 yılında yapılan asgari hesaplara göre maliyeti şöyledir:

 • Noter masrafı= Vekalet gibi giderler ile yaklaşık 500 TL
 • Vergi dairesi masrafı= Somut olayların değişkenliğine göre en az 20 TL en fazla 150 TL damga vergisi
 • Ticaret odası masrafı= Sicil kayıt işlemleri, sözleşme ve defter onayı, imza beyannamesi ile 1000 TL ile 1500 TL arasında değişiklik gösterir.
 • Sermaye= Şirketin kendine ait sermayesidir. Asgari olarak 10.000 TL’dir.

Madde ile belirtilen fiyat listesi tek ortaklı ve tek müdürlü Limited şirket için geçerlidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.