René Descartes

René Descartes kimdir? René Descartes'in hayatı ve çalışmaları hakkında tüm bilgiler!

0 3.288
Ren Descartes

René Descartes’in kim olduğu son yüzyıl içerisindeki en önemli düşünürlerden birisi olarak ifade edilebilir. Fransız bir filozof ve matematikçi olan René Descartes, kurduğu felsefe sistemiyle adından söz ettirmeyi başarmıştır. Olan her şeye şüpheyle yaklaşmaya dönük olarak benimsediği düşünce ve evreni açıklamaya olan bakış açısıyla ön plana çıkmıştır.

Hayatının bir döneminde matematik ve fiziğe karşı duyduğu ilgiyi keşfederek pek çok farklı çalışmaya imza atmıştır. Yaşadığı dönemde düşünsel ve bilimsel alana sağladığı katkılarla tüm dünyada tanınan en önemli düşünürler arasına girmiştir.

René Descartes Hayatı

René Descartes’in yaşamı çoğunlukla Hollanda’da geçmiştir. 1596 yılında Fransa’da doğmuş ve 1650 yılında hayatını kaybetmiştir. Yaşadığı dönemde ise “Modern Filozofun Babası” unvanına layık görülmüştür. 1606’lı yıllarda gittiği okulda Galileo tarafından fizik ve matematik dalında yapılan çalışmalarla karşılaşmıştır.

1616’da ailesinin isteği üzerine hukuk bölümünden mezun olmuştur. Askerliği profesyonel anlamda yapmak adına Hollanda’da bulunan Breda Ordusu’na katılmıştır. İleri matematik konusunda en büyük gelişmeyi burada olduğu dönemde yaşamıştır. Bunun yanı sıra askeri mühendislik konusunda kendisini geliştirmiştir. Askeri okuldaki Beeckman sayesinde kendi yeteneklerinin farkına varan Descartes, çalışmalarını hızla ilerletmeye başlamıştır.

René Descartes Çalışmaları

René Descartes’in çalışmaları batı dünyasının düşüncelerini derinlemesine sarsmıştır. 1628 yılından itibaren Hollanda’da yaşamaya başlayan Descartes, kurduğu felsefe sistemiyle her şeyden şüphelenmeye dönük bir yol izlemiştir. Skolastik düşünceden tamamen sıyrılarak “düşüncenin varlığı” konusunda hemfikir olmuştur.

Hayatını sürdürdüğü dönem boyunca yazdığı eserlerle ses getirmiştir. Yaşadığı çağda felsefik kitaplar Latince yazılırken Descartes, Fransızca yazarak yeni bir bakış açısı getirmiştir. Felsefik anlamda uzmanlığa sahip olmayanların bile anlayabileceği bir dilde eser yazması sayesinde her kesime hitap etmiştir.

René Descartes Şüphecilik

René Descartes’in şüpheciliği her şeyden kuşkulanmaya dönük olarak kurulan bir sistemi ifade etmektedir. Descartes şüpheyi septik ve metodik olmak üzere iki grupta incelemektedir. Septik şüpheyi anlamsız olarak nitelendirirken metodik şüphenin her zaman olması gerektiğini savunmuştur. Tanır, çevre, kendisi ve insanlar dahil olmak üzere her şeyden şüphe etmektedir. Şüphe etme eyleminin aslında düşünmek olduğunu savunmaktadır. Bu anlamda kullanmış olduğu “De omnibus dubidantum” en meşhur sözlerindendir. Anlamı ise “Her şeyden şüphelen” demektir.

René Descartes, çalışmalarında sezgisellik ve tümdengelim yöntemlerini kullanmıştır. Ona göre felsefik anlamda başvurulacak olan tüm önermeler, sezgisel olarak açık seçik olmalıdır. Descartes, açıklığı kavramların zihinlerde doğrudan oluşması olarak açıklamaktadır. Seçiklik kavramını ise kavramları diğer düşüncelerden ayırt edebilme becerisi olarak tanımlamaktadır. Descartes, “Düşünüyorum, öyleyse varım” dan yola çıkarak öznel merkezli felsefik düşüncenin kurucusu olmayı başarmıştır.

René Descartes Matematiğe Katkıları

René Descartes’in matematik alanına katkıları ondan sonra gelecek nesillere ışık tutmuştur. Matematiğin yanı sıra bilimsel anlamda pek çok farklı kuram geliştirmiş ve bilim dünyasına katkı sağlamıştır. Optikte yansıma kanunu bulan Descartes, geliş ve gidiş açısının birbirine eşit olduğunu söylemiştir.

Matematik anlamında en büyük katkıyı ise analitik geometri dalında hayata geçirmiştir. Cebir ve geometri arasında bağlantı kurmaya dönük çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bunun sonucunda ise Cartesian Geometri ortaya çıkmıştır.

René Descartes Eserleri

René Descartes’in eserleri ile pek çok farklı kategoride karşılaşmak mümkündür. İnsan vücudundan felsefe ve matematiğe kadar çeşitli alanlarda esere sahiptir. René Descartes eserlerinin sıralaması yıllara göre şu şekildedir:

 • Compendium Musicae/Kısa Müzik – 1618
 • Regulae ad directionem ingenii/Aklın Yönetimi İçin Kurallar – 1626/1628
 • Le Monde ve L’Homme/Dünya ve Adam – 1630/1633
 • Discours de la méthode/Yöntem ve Metod Üzerine Konuşma – 1637
 • La Géométrie/Geometri – 1637
 • Meditationes de prima philosophia/İlk Felsefe Üzerine Düşünceler – 1641
 • Principia philosophiae/Felsefenin İlkeleri – 1644
 • Notae in programma/Programlama Notları – 1647
 • La description du corps humain/İnsan Vücudunun Tanımı – 1647
 • Responsiones Renati Des Cartes/Yeniden Descartes Cevapları – 1648
 • Les passions de l’âme/Ruhun Tutkuları – 1649
 • Correspondence/Yazışma – 1657
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.