Şintoizm

Şintoizm dini hakkında tüm bilgiler.

0 2.515
Şintoizm

Şintoizm dini, dünyanın bilinen eski dillerinden biridir. Dünyada 130 milyon civarındaki kişi bu dini benimser. Şintoizm, Japonya’nın ulusal dini olarak bilinir ve tarihi çok eskiye dayanır. Bu din Japonya’daki geleneklerle bağdaştırılmış bir dindir. Çok tanrılı bir din olan Şintoizm ulusal bir yapıya sahip olduğu için geleneklerle bütünleşir. Yıldırım gibi doğadaki olayların temsilini yapan tanrıları bulunur. Şintoizm’e göre doğa üzerindeki her şeyin bir ruhu vardır ve insanlar bu ruhlara saygı göstermeye mecburdur.

Budizm’in yaygınlaştığı dönemlerde ortaya çıkan Şintoizm’de üstün yeteneklere sahip olduğu düşünülen tanrı sayısı oldukça fazladır. Bu tanrılara kami denilir. Kutsal varlıklar “Gök Tanrıları” ve “Yer Altı Tanrıları” olmak üzere ikiye bölünür. İyiliği temsil edenler göğe yakınken kötülüğü temsil eden tanrılar ise yer altında yaşar. Şintoizm’e göre kişinin ruhsal arınma yaşayabilmesi için şehevi istekler ve mal mülk edinme hırsı gibi isteklerden vazgeçilmesi gerekir.

Şintoizm’de bulunan tanrı sayısı birden fazladır. Bu tanrıların en başında Amaterasu gelir. Ameterasu güneş tanrıçası olarak bilinir. Diğer tanrılar ise rüzgar tanrısı denilen Kamikaze ve fırtına tanrısı olarak bilinen Susanoo’dur.

Şintoizm Dini Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Şintoizm Dini Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır

Şintoizm’in ortaya çıkma tarihi 8.yüzyılın ilk çeyreğidir. En eski dinlerden biri olarak kabul edilir. Orta Asya dinlerinin çoğunun sahip olduğu özellikler Şintoizm dininde de mevcuttur. Dinin içerisindeki bazı öğretiler ve inançlar Konfüçyüs ve Lap Tzu’nun fikirleri ile benzerlik gösterir.

Şintoizm’in Özellikleri Nelerdir?

Şintoizm’e ait özelliklerin sayısı birden fazladır. Şintoizm dinini benimseyen kişiler Torri adı verilen tapınaklarda ibadetini gerçekleştirir. Ayna bu dine ait en bilinen sembollerin başında gelir. Ulusal kıçlara da Katana adını vermişlerdir. Şintoizm dinine ait kutsal bir kitap bulunmaz ancak içerisinde efsanelerin bulunduğu kitaplar mevcuttur. Kojiki adındaki kitapta Antik Japonya’ya ait çeşitli mitolojik hikayeler yer alır.

Şintoizm’in Özellikleri Nelerdir

Şintoizm ortaya çıkmasından sonra Budist rahipler tarafından baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Buna rağmen Şintoizm sahip olduğu geleneklerin çoğunu korumayı başarabilmiştir. Bölgede meydana gelen misyonerlik faaliyetlerinden dolayı hem Budizm hem de Şintoizm dini güç kaybetmiştir. Misyonerlerin faaliyetleri oldukça uzun sürmüştür ve çoğu kişi Hristiyanlık dinine geçiş yapmıştır.

Şintoizm Dinine Göre Ölülerin Değeri Nedir?

Şintoizm Dinine Göre Ölülerin Değeri Nedir

Şintoizm’de ölen kişilere saygı göstermek herkesin yapması gereken bir davranıştır. Mezarlıkların haftada bir gün ya da iki gün ziyaret edilmesi ile temizlik yapılır. Mezarlara saygı gösterilmediği takdirde bu kişilerin ölüler tarafından cezalandırılacağı düşüncesi vardır. Şintoizm köklü bir tarihe sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda animistik özellikleri taşır. Bu durumun da en büyük sebebi dinin Orta Asya bölgesinde yayılması ve Şamanizm dininden etkilenmesidir.

Japonların İnanç ve İbadetleri Nelerdir?

Japonların İnanç ve İbadetleri Nelerdir

Japonların benimsediği inanç ve ibadetler diğer dinlere göre farklılık gösterir. Japonlara ait ibadet ve inançlar aşağıdaki gibi listelenmiştir:

  • Dağ, ırmak, ateş, fırtına, yağmur gibi her meslek sahibinin ayrı ilaha sahip olduğuna inanılır.
  • Ölüler yaşayan kişilere muhtaçtır. Mezara yiyecek ve içecek konulduğu zamanlarda mutlu oldukları düşünülür.
  • Japonya’da İmparator Güneş ilahesinin torunudur.
  • Japonlara göre dünya üzerinde iyi ve kötü ruhlar vardır.
  • Tapınak ve evlerde ibadet yapılabilir.
  • Japonya’da ibadet etmek isteyen kişiler mabede gider ve Müslümanların abdest alması gibi temizlenirler. Mabette bulunan kıymetli eşya karşısında diz çöker ve ibadetini tamamlar.
  • Japonlar ibadet için temizliğe önem verir ve bu ihmal edildiğinde günah sayarlar.
  • Evlenme törenleri mabetlerin yanında bulunan evlenme salonlarında rahipler tarafından gerçekleştirilir.
  • Şintoizm’de ilahlar hem erkek hem kadındır.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.