Thomas Aquinas

Thomas Aquinas kimdir? Thomas Aquinas felsefesi nedir? Thomas Aquinas hakkında tüm bilinmesi gerekenler!

0 3.317
Thomas Aquinas

Thomas Aquinas’ın kim olduğu Orta Çağ Dönemi’nde skolastik düşünceye önemli katkıları oluşmuş Hristiyan bir teolog olarak ifade edilebilmektedir. 1225-1274 yılları arasında Sicilya Krallığı’nda yaşamını sürdürmüştür. Ruh ölümsüzlüğü, metafizik, felsefe ve siyaset konularında çalışmalar yapmıştır.

Thomas Aquinas, Hristiyanlık teolojisine çok önemli katkılar sağlamıştır. 1274 tarihinde öldükten yüzyıllar sonra bile öğretileri Katolik Kilisesi tarafından kullanılmaya devam edilmiştir. Aldığı eğitimlerin temellerini ise üniversitede karşılaştığı Aristotalesçi görüşler oluşturmuştur. Düşünce tarihinin karşılaştığı en büyük Hristiyan filozoflar arasında kabul edilmektedir.

Thomas Aquinas Felsefesi

Thomas Aquinas’ın felsefesi kendisinden sonra gelecek düşünürleri derinden etkilemiştir. Aristotales’i en başarılı şekilde yorumlayan düşünürler arasında yer almış ve oldukça geniş bir üne sahip olmuştur. Orta Çağ döneminde felsefenin doruk noktasına ulaşmasına katkı sağlamıştır.

Hristiyanlık konusunda tutarlı bir teolojik görüş geliştirebilmek adına çalışmalar yapmıştır. Çelişkili öğretileri ortadan kaldırmayı ve yeni ilgiler doğrultusunda Hristiyanlığa dönük dünya görüşünü geliştirmeyi amaçlamıştır. Thomas Aquinas çalışmalarında ilahiyat ve felsefenin çoğunlukla bir arada olduğu görülmektedir.

Thomas Aquinas İnsanlık Anlayışı

Thomas Aquinas’ın insanlık görüşü temel anlamda Yunan düalizmini reddetmektedir. Aquinas, tüm insanaları otonom varlıklar olarak kabul ederek Tanrı’nın onların yaptıklarına müdahalede bulunamayacağını savunmuştur.

İnsanlar maddi olarak varlıklarını sürdürmekle beraber bilme konusunda sınırlı kapasiteye sahiptir. Bilgiye erişebilmenin tek yolu ise soyutlama ve hayal gücüyle olmaktadır. İnsanlar, herhangi bir ilahi vahiye gerek duymaksızın pek çok şeyi kendi başlarına öğrenebilir. Aquinas, insanların akıl yürüterek bir şeyler öğrenebileceği ve kendi doğasından gelen bilme kapasitesine sahip olduklarını savunmaktadır.

Thomas Aquinas Ahlak Anlayışı

Aquinas ahlaki görüşü insanlar üzerinde sahip olduğu düşünceler üzerinden tanımlanmaktadır. Aquinas, insanı aklı olan bir hayvan olarak görmekte ve her zaman daha iyi olanı aradığını savunmaktadır. Daha iyi olana ulaşmak ise insanları mutlu etmektedir.

Thomas Aquinas, insanlar için iki tür erdemden bahsetmektedir. Doğal olan erdemler, eğitimler sonucunda insanlara verilmektedir. Doğal erdemler arasında cesaretli, adil ve ölçülü olmak sayılabilir. Doğaüstü erdemler ise ümit, iman ve merhamet neticesinde yapılan eylemler olarak ifade edilmektedir. Aquinas, kusursuz olan erdemi ise hayır ile yapılan olarak ayırt etmektedir.

Thomas Aquinas Din Anlayışı

Thomas Aquinas’ın din görüşü Tanrı’nın tek olduğu inancına dayanmaktadır. Tanrı’yı yaratılanlardan farkı bir noktada tutmakta ve evrendeki varlık kümesinin içerisinden bağımsız olarak görmektedir. Tanrı, herkesten ve her şeyden bağımsız olarak vardır. Bu anlamda düalist bir görüşü reddetmektedir. Tanrı’nın varlığı evrenin sınırlarının çok ötesindedir ve her şeyin yaratılmasındaki ilk nedendir.

Tanrı’dan sonra gelenler, melekler daha sonra ise insanlardır. İnsan Tanrı’yı kendi kapasiteleri ölçüsünde anlayabilecek bir varlık değildir. Evrende bulunan varlıkların tüm sebebi Tanrı’dır ve o vardır. İnsan, Tanrı ile alakalı bunun ötesinde bir fikir ve bilgiye sahip değildir. Aquinas, Tanrı’nın kötülüğü yaratmadığı düşüncesini benimsemektedir. Bunun sebebi ise kötülüğün varlık olmanın ötesinde bir yokluk olarak görülmesidir. Ona göre var olma içerisinde yaşanan bir başarısızlık olarak nitelendirilen kötülük, Tanrı tarafından yaratılmamıştır.

Thomas Aquinas Devlet Anlayışı

Thomas Aquinas’ın devlet düşüncesi içerisinde toplumun iyiliğini ve çıkarlarını gözetecek bir yöneticinin bulunması gerekmektedir. Toplumlar, en doğru yoldan amaçlarına doğru şekilde ulaştırılmalıdır. Bu anlamda yöneticinin görevi, onları mutluluk ve iyiliğe ulaştırmak olmalıdır. Toplum ise öteki dünyada bulunan mutluluğa erişmeyi hedeflemektedir.

Yöneticiler, din adamlarının toplumu bu amacına ulaştırmasına vesile olmaktadır. Toplumda barış ve düzen sağlanarak hedefler gerçekleştirilmelidir. Yöneticiler, ellerindeki gücü Tanrı’dan almakla beraber bütün insanlar için geçerli olan bir güçten söz edilmektedir. Thomas Aquinas görüşüne göre Tanrı, koyduğu yasalarla yöneticinin iktidarını sınırlı hale getirmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.